Генетичен тест за колоректален рак | Генетичен тест - кога е полезен?

Генетичен тест за колоректален рак

дебелото рак се предпочита и от много влиятелни вътрешни и външни влияния и генетични съзвездия. В колоректална рак, диета, поведението и външните обстоятелства играят много по-голяма роля, отколкото в рак на гърдата. Само около 5% от всички колоректални ракови заболявания могат да бъдат отдадени на генетична промяна. рак, това може да е индикация за тестване.

Най-често срещаните туморни синдроми са наследственият неполипозен колоректален рак (HNPCC или Синдром на Линч) и фамилна аденоматозна полипоза (FAP). Последното води до растеж на мнозина полипи в млада възраст, което може да се превърне в тумори. Колоректалният рак обикновено расте много бавно и обикновено може да бъде отстранен, ако бъде открит достатъчно рано.

Въпреки това, колоректалният рак често остава неоткрит, тъй като скринингът за колоректален рак не се забелязва и ракът често не причинява симптоми, докато туморът не прогресира. При съмнение за семеен, наследствен компонент трябва да се потърси медицинска помощ и да се обмисли генетично изследване. В случай на забележителна находка, трябва да се извършват ранни и редовни прегледи за откриване на рак на стомашно-чревния тракт на ранен етап. и скрининг за рак на дебелото черво

Пренатална диагностика (PND) - генетично тестване по време на бременност

Думата пренатална диагностика се състои от компонентите „pre“ и „natal“, което означава „преди раждането“. Следователно диагностичната мярка за бременна жена е да оцени състояние на детето в утробата. Тук има интервенционни, т.е.

инвазивни и неинвазивни, т.е. неинвазивни методи. Важен компонент на тези методи са ултразвук прегледи, кръв тестове и вземане на проби от пъпна връв or плацента. Диагностиката се използва за откриване на малформации или заболявания при детето.

Може да се използва и за идентифициране на бащата. По принцип не всяка болест може да бъде открита еднозначно, но се опитва да се изясни и при необходимост да се изключат възможно най-надеждно някои заболявания. Един незабележим резултат не изключва непременно заболяване или малформация.

Тази информация обаче може да бъде много важна в случай на аномалии, за да може да се лекува дете в утробата. Например, в случай на фетален анемия, т.е. вродена анемия от ембрион, кръв по този начин могат да се прилагат трансфузии, които са много важни за оцеляването. Много други заболявания също могат да бъдат лекувани по време на бременност.

По този начин може да се определи и усещането за възможна, планирана, преждевременна доставка. Кръв тестовете също могат да разкрият някои промени в разпределението на хромозоми, какъвто е случаят с тризомиите 13, 18 или 21, но също така и с Синдром на Търнър. Знанията за такива хромозомни аномалии или малформации на детето могат да помогнат при подготовката и по-нататъшното планиране на живота.