Оценете риска от тромбоза при генетичен тест? | Генетичен тест - кога е полезен?

Оценете риска от тромбоза при генетичен тест?

Разработването на тромбоза винаги е многофакторна. Важни влияния върху развитието на тромбоза са слабо подвижни, намалени кръв поток във вените, тежък дефицит на течности и повишена склонност към тромбоза поради различни състави на кръвта. Многобройни компоненти в кръв могат да бъдат променени, което може да доведе до тенденция към тромбоза.

Те включват генетични фактори, които водят до повишено съсирване при някои хора. Има различни вродени заболявания на кръв система за съсирване, които значително увеличават риска от тромбоза. Най-важните от тях са тестване на: APC резистентност (фактор V мутация на Leiden) Най-често срещаното генетично заболяване с тенденция към тромбоза е APC резистентност, която се предизвиква от така наречената „фактор V мутация на Leiden“. Протромбинова мутация Антитромбинова мутация Мутация на протеин С или S (напр дефицит на протеин S) Ако подозирате наследствено заболяване, трябва да потърсите разяснение в случаи на фамилно натрупване или тромбози в млада възраст, които се повтарят или се появяват на нетипични места като ръката.

  • APC резистентност (фактор V мутация на Leiden) Най-често срещаното генетично заболяване с тенденция към тромбоза е APC резистентността, която се предизвиква от така наречената „фактор V мутация на Leiden“.
  • Протромбинова мутация
  • Антитромбинова мутация
  • Мутация на протеин С или S (напр. Дефицит на протеин S)

Алтернативи на генетичното тестване

В зависимост от това какво точно трябва да се тества, може да се опита да намери алтернативни начини за диагностициране на съществуващи заболявания, за да ги открие. За съжаление, няма алтернатива на генетичното тестване, ако искате да разберете дали имате повишен риск от конкретно заболяване. Така че за всичко, което би било прогноза, трябва да се извърши генетично изследване.

Другата възможност би била да се въздържат от генетични тестове. Много хора се решават срещу генетичен тест въпреки фамилната анамнеза или други рискови фактори, за да не се натоварват психологически с възможна диагноза. Като цяло винаги е разумно да се подлагате на превантивни медицински прегледи, за да откриете тумори или други заболявания на ранен етап.