Дисграматизъм при деца – лечение

Различните специалисти имат различни подходи за лечение на дисграматизъм. Концепцията за лечение също зависи индивидуално от възрастта на детето и вида и степента на дисграматизма. Логопедът обикновено кара детето да прави упражнения за слушане, ритъм и използване на правилни конструкции на думи и изречения. Той използва картинни истории и ролеви игри.

Ако дисграматизмът е съпътстващ по-голямо изоставане в развитието, логопедите работят с лекари, професионални терапевти, физиотерапевти и/или психолози.

Описание | Причини | Симптоми | Диагноза | Терапия | Прогноза