пушене

Синоними

Тютюнопушене, консумация на никотин, злоупотреба с никотин

Oбобщение

27% от населението активно пуши, което означава вдишване на тютюнев дим. Редовен никотин консумацията има, в допълнение към положителните психологически последици като чувство за принадлежност или удоволствие, голям брой здраве-вредни последици и може да доведе до пристрастяване. Ефектът от никотин на мозък е отговорен за развитието на зависимост при пушене, докато многобройните химически вещества, съдържащи се в тютюневите изделия, са вредни за здраве.

Болестите, свързани с тютюнопушенето, се причиняват както от активно, така и от пасивно пушене. Те включват например сърдечно-съдови заболявания, рак или респираторни заболявания. Има няколко начина да се прекъсне никотин навик и най-добре е да го направите с професионална помощ.

Най-успешни са никотиновата заместителна терапия, лекарствената терапия, поведенческа терапия или комбинация от споменатите методи. Ако спирането на тютюнопушенето е успешно, рисковете от заразяване с гореспоменатите заболявания намаляват с продължителността на периода без тютюнев дим.