Отказ от отговорност

Опровержение на уебсайта

Информацията, предоставена от нас на този уебсайт („Уебсайт“), е само за общи информационни цели. Цялата информация на сайта се предоставя добросъвестно, но ние не даваме никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, относно точността, адекватността, валидността, надеждността, наличността или пълнотата на каквато и да е информация на сайта.

При никакви обстоятелства няма да носим отговорност към вас за загуби или щети от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на използването на сайта или разчитането на каквато и да е информация, предоставена на сайта. Използването на сайта ви и разчитането ви на каквато и да е информация на сайта е единствено на ваш собствен риск.

Отказ от отговорност за външни връзки

Сайтът може да съдържа (или може да бъдете изпратени чрез сайта) връзки към други уебсайтове или съдържание, принадлежащо или произхождащо от трети страни, или връзки към уебсайтове и функции. Такива външни връзки не се изследват, наблюдават или проверяват от нас за точност, адекватност, валидност, надеждност, наличност или пълнота.

Ние не гарантираме, одобряваме, гарантираме или поемаме отговорност за точността или надеждността на каквато и да е информация, предлагана от уебсайтове на трети страни, свързани чрез сайта или който и да е уебсайт или функция, свързана в банер или друга реклама. Ние няма да бъдем страна по или по какъвто и да е начин да бъдем отговорни за наблюдение на която и да е транзакция между вас и трети страни доставчици на продукти или услуги.

Професионално отказване от отговорност

Сайтът не може и не съдържа медицински съвети. Информацията се предоставя само за общи информационни и образователни цели и не заменя професионални медицински съвети. Съответно, преди да предприемете каквито и да е действия, основаващи се на такава информация, ви препоръчваме да се консултирате със съответните специалисти. Ние не предоставяме никакви медицински съвети.

Съдържанието, публикувано на Сайта, е предназначено за използване и трябва да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да вземете някакво решение въз основа на вашите лични обстоятелства. Трябва да вземете независим медицински съвет от професионалист или независимо изследване и да проверите всяка информация, която намерите на нашия уебсайт и на която искате да разчитате.

Използването или разчитането на каквато и да е информация, съдържаща се на този сайт, е единствено на ваш собствен риск.

Отказ от отговорност на филиали

Сайтът може да съдържа връзки към партньорски уебсайтове и ние можем да получим партньорска комисионна за всякакви покупки или действия, извършени от вас в партньорските уебсайтове, използващи такива връзки.

Отказ от отговорност за грешки и пропуски

Въпреки че сме направили всеки опит да гарантираме, че информацията, съдържаща се в този сайт, е получена от надеждни източници, той не носи отговорност за грешки или пропуски или за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в този сайт се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от използването на тази информация, и без каквато и да било гаранция, изрична или подразбираща се, включително, но не само гаранции за производителност, продаваемост и годност за определена цел.

В никакъв случай Сайтът, свързаните с него партньорства или корпорации или партньорите, агентите или служителите от тях не носят отговорност пред Вас или пред някой друг за взети решения или действия, предприети въз основа на информацията в този Сайт или за последващи, специални или подобни щети, дори ако бъдат уведомени за възможността за такива щети.

Отказ от участие на автори на свободна практика

Този сайт може да включва съдържание от автори на свободна практика и всякакви възгледи или мнения, изразени в такива публикации, са лични и не представляват тези на собствениците на сайта или на някой от неговия персонал или филиали, освен ако не е изрично посочено.

Отказ от отговорност за лога и търговски марки

Всички лога и търговски марки на трети страни, посочени в Сайта, са търговски марки и лога на съответните им собственици. Всяко включване на такива търговски марки или лога не означава или представлява никакво одобрение, одобрение или спонсорство на Сайта.

Информация за връзка

Ако имате някакви отзиви, коментари, искания за техническа поддръжка или други запитвания, моля, използвайте формата за контакт, за да се свържете с нас.