адвокат на пациента

Небюрократична помощ

Задачите на защитниците на пациентите са многообразни:

  • Например, те получават похвали и оплаквания от пациенти,
  • отговаряйте на въпроси (напр. относно правата на пациента) и
  • опитайте се да посредничите между пациентите и болничния персонал, когато възникнат проблеми.
  • Пациентите могат също така да правят предложения и предложения за подобрение на адвоката на пациентите. След това пациентският адвокат ги препраща към съответните отдели.

Поверителност

Достъпност