Политика за корекция

Ние се ангажираме да правим корекции или да добавяме пояснения към оригиналното съдържание, предлагано на този уебсайт, ако се счете за необходимо.

В такива случаи ние полагаме усилия да предприемем бързи действия, за да редактираме дори незначителни грешки като правописни или граматически грешки, или да направим стилистични промени. Тъй като последният тип промяна не означава промяна в значението на съдържанието, такива промени се актуализират на уебсайта без предизвестие. В случай, че бъдат установени грешки, които са съществени за съответното съдържание, ние ще актуализираме съдържанието и ще отбележим корекциите.

Тази политика за корекции се прилага за цялото оригинално съдържание на уебсайта, включително, но не само, отделни теми, фокусирани върху теми, новинарски статии или оригинални медицински справки. Всички потенциални корекции на лицензирано или съдържание на трети страни са отговорност на издателя.

Ако смятате, че сте открили грешка в някое от нашето съдържание, моля, уведомете ни, като изпратите имейл до редакционния ни екип, като използвате връзката „свържете се с нас“ в долния колонтитул в долната част на уебсайта.