Клетъчен метаболизъм: функция, задачи, роля и заболявания

Клетъчният метаболизъм е в основата на всички жизнени и биохимични процеси в организма, които протичат в клетката, а също и извън нея. Всичко, което тялото поема, трябва да бъде преработено и трансформирано, в крайна сметка разградено, за да бъде използвано за енергия и за обновяване и изграждане на различните компоненти на тялото като клетъчни стени, нервни или мускулни влакна и кости. Тялото получава енергия и градивни елементи чрез прием на храна.

Какво представлява клетъчният метаболизъм?

Клетъчният метаболизъм е в основата на всички жизнени и биохимични процеси в организма, които протичат в клетката, а също и извън нея. Клетката е най-малкият градивен елемент на живота. В природата се срещат различни организми, включително едноклетъчни организми, които се състоят само от една клетка, и многоклетъчни организми, които имат различни клетки. Хората имат повече от двеста различни видове клетки. Изследването на тези клетки, включително тяхната структура и поведение, се нарича цитология. Във всяка клетка, растение, животно или човек протичат различни биохимични процеси. Веществата са необходими за производството на енергия или за осигуряване на плавното разграждане или разграждане. Следователно клетката в организма се използва предимно за производство на енергия. Целият метаболизъм се извършва там. Само въз основа на клетъчния метаболизъм органите могат да работят, кости растат, а цялото тяло се поддържа живо. Дишането, осмозата и цялото храносмилане също се основават на клетъчния метаболизъм.

Функция и задача

В човешкото тяло клетката се нуждае преди всичко кислород, полезни изкопаеми и хранителни вещества за метаболизма, след което отново отделя продуктите от разграждането, плюс вода и въглероден диоксид. Следователно клетъчният метаболизъм се отнася до целия процес, участващ в изграждането и разграждането на клетката, реакцията и трансформацията на веществата, както и обмена между околната среда и клетката и процесите, необходими за генериране на енергия. Тялото използва всички витамини, хранителни вещества, микроелементи, протеини, мазнини и полезни изкопаеми доставя му се, за да генерира енергия, а също и да я съхранява като резерви, които може да използва по-късно. Необходими за всеки клетъчен метаболизъм са ензими и хормони, тъй като целият процес се контролира от ендокринната и нервната система. Процесите на метаболизъм не протичат спонтанно, а се ускоряват. Това се прави от ензими. Те катализират химичните ефекти в тялото и следователно са фигуративните свещи, без които не може да се осъществи метаболизъм. Те са протеини молекули, а различните органи също произвеждат и използват различни ензими които имат специфичен ефект върху организма, включително помагат за изграждането на протеини в кожа и кости, храносмилане, или детоксикация на тялото. Хормоните са необходими за регулиране на активността на ензимите. От фактори на околната среда също играят роля и влияят върху метаболизма, включително температурата, например, най-важният орган за метаболизма е черен дроб, Най- кръв циркулация служи за разпределяне на хранителните вещества в клетките. За да поддържа телесните функции, тялото се нуждае от енергия чрез прием на храна. Енергийното съдържание се измерва в калории, енергията се получава чрез окисляване на храната. Освен това често говорим за анаболен и катаболен метаболизъм. И двете са фази и реакции по време на метаболитния процес. Анаболизмът се отнася до изграждането на вещества от прости градивни елементи, докато катаболизмът се отнася до изграждането на метаболитни продукти и тяхното превръщане от сложни в прости вещества, за да се получи и осигури енергия. Хранителните вещества, съхранявани в различни области, се разграждат на компоненти, разграждат се и се консумират. Така тялото получава енергията си. Целият клетъчен метаболизъм е разделен на четири различни процеса, кръстени на преработените вещества. Въглехидратният метаболизъм гарантира това въглехидрати от храната се превръщат и разграждат до захари, като напр гликоза, по време на храносмилането. Те навлизат в клетките чрез кръвния поток, където се извършва процесът на клетъчен метаболизъм. Простите захари се използват за производство на енергия, превръщат се в ново нишесте молекули в мускулите и черен дроб, и се съхраняват там. Освен това има метаболизъм на аминокиселини и протеини. За да изградим мускулни клетки, хормони или ензими, това изисква аминокиселини, които се произвеждат по време на храносмилането на протеини и се транспортират до съответните клетки чрез кръвния поток. Мазнините от своя страна служат за генериране на енергия за клетките и са енергиен запас. По този начин се образуват хормони и пратеници, които тялото запазва за „по-лоши времена“. Мастният метаболизъм е отговорен за това. Също толкова важен е метаболизмът на минералите. Използва се за изграждане на кости и за мускулна работа, от която тялото се нуждае полезни изкопаеми като калций и фосфор. Клетъчният метаболизъм играе важна роля в теглото на тялото. За да се запазят функциите на тялото работа плавно, хората консумират различни количества енергия. Тук говорим за базална скорост на метаболизма, която представлява потреблението на енергия в покой. Това е генетично обусловено и варира от човек на човек. Той също не може да бъде усилен, сам енергиен метаболизъм а консумацията може да се увеличи например чрез упражнения.

Заболявания и оплаквания

Ако клетъчният метаболизъм се наруши, ще възникнат клетъчни метаболитни заболявания. Наред с други неща, това може да се случи поради липса на ензими и олово да се високо кръвно налягане и затлъстяване. Без ензими тялото не може да преобразува минерали и витамини, например. По принцип метаболитно разстройство възниква, когато хранителните вещества не могат да се използват правилно от организма, т.е. веществото не достига там, където е необходимо. От това се развиват различни заболявания, включително диабетНапример.