Терапия

Медицината предлага множество терапевтични мерки, чиято цел е да поддържа здраве и лекува.

Следват методи и процедури, които служат на тази цел:

  • Естетична медицина, включително лечение на бръчки, лазерна терапияИ др
  • Лекарства - природни средства *
  • Други конвенционални терапии (AZ)
  • Допълнителни медицински процедури (AZ), включително здраве услуги.

* Изброените тук лекарства или природни средства са самоплащащи услуги.