Синдром на хронична умора: лекарствена терапия

Терапевтична цел

Облекчаване на симптомите

Препоръки за терапия

  • Причинен притежава все още не е известно.
  • Подобряване на качеството на живот чрез използване на симптоматично ориентирани наркотици (вижте в съответните заболявания или симптоми).
  • Преглед на постоянните лекарства поради невъзможен ефект върху съществуващото заболяване.
  • Вижте също в „Още притежава".

Добавки (хранителни добавки; жизненоважни вещества)

Подходящите хранителни добавки трябва да съдържат следните жизненоважни вещества:

Забележка: Изброените жизненоважни вещества не заместват нито едно лекарство притежава. Хранителни добавки са предназначени да допълнение генералът диета в конкретната житейска ситуация.