Болка в рамото (омалгия): Диагностични тестове

По избор диагностика на медицински изделия - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване, лабораторна диагностика, и задължително диагностика на медицински изделия - за диференциално диагностично изясняване.

  • Сонография (ултразвук изследване) на рамото - за откриване сухожилие на бицепса разкъсване, ротационен маншет руптура, заболяване на субакромиалното пространство (пространство между костното акромион и рамото ставна капсула), бурсит (бурсит), калцификация (средство за избор при проблеми с раменете след физическо изследване).
  • Рентгенови снимки на рамото в две или три равнини - за откриване на a фрактура, дегенеративни промени, калций отлагания, сублуксация (непълна дислокация на става), дислокация, доказателства за възпаление или тумори
  • Компютърна томография (CT; метод на секционен образ (Рентгенов изображения от различни посоки с компютърна оценка), особено подходящи за изобразяване на костни наранявания) на рамото - за изследване на костни структури (дегенерация, фрактури (костни фрактури), тумори).
  • Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР; метод на компютърно подпомогнато напречно сечение (с използване на магнитни полета, т.е. без рентгенови лъчи); особено подходящ за представяне на наранявания на меките тъкани) на рамото - за изследване на мекотъканни структури (нерви, хрущял или тумори).
  • Директно рамо MR артрография (MR на рамото с вътреставно („в ставната кухина“) сила на звука администрация на силно разреден MR контрастен агент) - напр. При всички форми на нестабилност (тук: Сълзи или отделяне на предно-долната лабра устна), със или без костно засягане), съмнение за вътрешно въздействие (синдром на стегнатост на раменете), ротационен маншет целостта, идентифициране на свободни вътреставни ставни тела, фина диагностика на структурни лезии като хрущял язви и др. Забележка: Ставната инфекция е противопоказание (противопоказание) за артрография.