Силимарин (екстракт от плодове от бял трън): Взаимодействия

Има умерени взаимодействия между силимарин и наркотици които се метаболизират (метаболизират) в черен дроб чрез цитохроми P450 2C9. Едновременна употреба на силимарин и тези наркотици може да забави тяхното разпадане и да увеличи техните ефекти и странични ефекти. Освен това има взаимодействия между бял трън и глюкуронирани наркотици. В този случай ефектът от лекарствата също може да бъде намален. Силимарин има незначителен ефект върху естрогени чрез намаляване на ефективността им хормони, Ефектът от холестерол-намаляващите лекарства също могат да бъдат леко нарушени от едновременния прием на силимарин. Тези взаимодействия може да се появи при дози от 140 mg силимарин или от 5 g до 10 g бял трън. Следователно, поради високата доза, тези взаимодействия са по-малко клинично значими.