Нарушение на оргазма: Превенция

За да се предотврати оргазмично разстройство, трябва да се обърне внимание на намаляването на индивидуалността рискови фактори.

Поведенчески рискови фактори

  • Психосоциална ситуация
    • Психологически конфликти
    • Страх и срам
    • Стрес
  • Сексуален натиск за изпълнение

Лечение