Вени: структура и функция

Пътят към сърцето

Важна точка за събиране на кръв от коремната кухина е порталната вена, вена, която носи бедна на кислород, но богата на хранителни вещества кръв от коремните органи към черния дроб – централния метаболитен орган.

Въпреки това, не всички вени носят „използвана“, т.е. бедна на кислород кръв. Изключение правят четирите белодробни вени, които връщат кръвта, наситена с кислород в белите дробове, обратно към сърцето (към лявото предсърдие).

Структура на вените

Вените имат приблизително същата обиколка като артериите, но по-тънка стена (тъй като в тях има по-малко налягане) и следователно по-голям лумен. За разлика от артериите, те имат само тънък слой мускул в слоя на средната стена (медия или туника медия). Друга разлика от артериите: много вени имат вградени клапи (вижте по-долу).

Повърхностни и дълбоки вени

Дълбоките вени преминават в по-дълбоките тъканни слоеве на тялото, предимно заобиколени от мускули. Те съдържат по-голямата част от кръвния обем на венозната система (около 90 процента) и транспортират кръвта от мускулите обратно към сърцето. Повърхностните и дълбоките вени са в контакт една с друга чрез свързващи вени.

Вените съхраняват много кръв

Затруднен кръвен транспорт

Ниското вътрешно налягане във венозните съдове и бавният кръвен поток затрудняват транспортирането на кръвта обратно към сърцето. Особено когато стоите, венозната кръв трябва да се транспортира нагоре отдолу срещу силата на гравитацията. За да направи това, се нуждае от подкрепа.

Венозни клапи

Мускулна помпа

В допълнение към клапната система, скелетните мускули около вените поддържат тяхната работа – но само когато се движим. Когато седим или стоим дълго време, мускулната помпа на краката почти не е активна. Тогава краката могат да се подуят и да се чувстват тежки.

Обучение за вени