Остеоартрит на рамото (омартроза): Тест и диагностика

Лабораторни параметри от 1-ви ред - задължителни лабораторни изследвания.

 • Малка кръвна картина
 • Възпалителни параметри - CRP (С-реактивен протеин) или ESR (скорост на утаяване на еритроцитите).
 • Пикочна киселина

Лабораторни параметри 2-ри ред - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследванеи др. - за диференциално диагностично изясняване.

 • Изследване на ставния пунктат
 • Ревматоиден фактор (RF)
 • ANA (антинуклеарна антитела) - при съмнение за ревматично заболяване.
 • хрущял Олигомерен матричен протеин (COMP) - биомаркер за разрушаване на ставния хрущял.
  • Фрагменти от протеина се освобождават от ставни хрущял чрез възпалителни, травматични или дегенеративни процеси; повишени серумни нива на COMP се откриват при първични и посттравматични остеоартрит.
  • Високите серумни нива са прогностичен маркер за рано остеоартрит на преобладаващо големи ставите.
 • Диагностика на артрит