Физиотерапия за разлика в дължината на краката

A крак разлика в дължината е общият термин за две различни дължини на краката. Има анатомична крак разлика в дължината, при която единият крак е по-къс от другия поради растежа на костите и функционалната ос на крака, при който единият крак е по-натоварен от другия поради мускулна разлика. Анатомичното крак разликата в дължината може да се коригира чрез стелки, функционални разлика в дължината на крака чрез мобилизация и мускулни техники. A разлика в дължината на крака може да доведе до тазова коса, което засяга цялата статика на тялото. Разликата в дължината на краката обикновено става очевидна само чрез съпътстващи симптоми като гърба болка, болки в тазобедрената става, коляното или болка в краката или чрез неравен модел на походка със съответно износване на обувките.

Физиотерапия

Във физиотерапията за a разлика в дължината на крака, първо се определя вида на разликата в дължината на крака. Ако пациентът не е получил подробен преглед от лекаря, видът на разликата в дължината на краката може да се определи във физиотерапията чрез измерване на дължините. За анатомичната дължина на крака терапевтът измерва от главния трохантер на стегнат към malleolus lateralis (външен глезен).

По отношение на функционалната дължина на крака, терапевтът измерва от предната горна илиачна част на гръбначния стълб (предната изпъкнала точка на тазовата кост) до медиалния малеол. Разлика от повече от 6 mm обаче може само тогава да се счита за разлика в дължината на крака. Ако има анатомична разлика в дължината на краката, в терапията не може да се направи нищо освен стелките.

Ситуацията е различна при функционалните разлики в дължината на краката. Чрез повдигане на двете пети, терапевтът може да сравнява дължината между краката. По този начин той се ръководи от проблемната страна на пациента.

Ако това показва болка в областта на таза от лявата страна терапевтът гледа дали лявата страна е по-къса или по-дълга от дясната. Ако е по-къс, той мобилизира бедрото до максимална флексия, аддукция и външна ротация, и издърпва крака в удължение за максимално външно положение на въртене. След това терапевтът отново проверява дължината на крака.

Ако дължините на краката са компенсирани, може да се извърши допълнителна терапия чрез мобилизиране на таза. Ако съкращаването продължава, тазът трябва да бъде манипулативно изправен. Ако кракът е по-дълъг на болка отстрани, терапевтът мобилизира крака до максимално удължаване, отвличане и вътрешна ротация и докато държите вътрешната ротация, дърпа крака до другия крак.

Резултатът е същият като при скъсяването на краката. С напредването на процедурата тазът се мобилизира и евентуално се манипулира. Мобилизацията може да се извърши в странично положение или в легнало или легнало положение, след това с помощта на тазобедрената става.

Общата статика на пациента също трябва да бъде взета под внимание и подобрена чрез мобилизиране на коляното, стъпалото и гръбначния стълб. Ако сколиоза присъства, трябва да се обучава чрез специфични упражнения. За тази цел слабата страна трябва да бъде подсилена и силната страна опъната.

Ако се забележи повишен тонус (мускулно напрежение) в мускулите на краката и гърба, това трябва да се освободи. Тонусът може да се подобри чрез техники на меките тъкани, фасциален разтвор или масаж дръжки. Ако има мускулен дисбаланс и в областта на краката, това трябва да се коригира със специфични упражнения.