Адукция

Синоними

Латински: adducere

Адукция

Адукцията е противодействието на отвличане. Тук ръцете или краката, отстранени от тялото, се издигат до тялото. В нашия пример аддукция на изпънатите ръце се извършва в раменна става. Можете да намерите друг пример за адукция в раменна става тук. Пример

  • пеперуда
  • Адукторна машина