Отвличане

Синоними

латински: adducere

Отвличане

При отвличане крайниците се отстраняват от тялото. Например, човек може да си представи отвличането на изпънатите ръце в раменна става. Тук външната част на раменните мускули се свива.

пеперуда обратното е друга форма на отвличане в раменна става, но с ръце в предно положение. (Както при Летене) Пример. Изпънатите или свити ръце са плътно до тялото. Във фазата на свиване ръцете се отстраняват от тялото. - Страничен асансьор

  • Машина за отвличане