Язвата на Molle: Терапия с лекарства

Терапевтични цели

  • Елиминиране на патогените
  • Избягване на усложнения
  • Управлението на партньори, т.е. заразените партньори, ако има такива, трябва да бъде открито и лекувано (контактите трябва да бъдат проследени в продължение на 10 дни).

Препоръки за терапия