Фрактура на метатарзалната кост - Упражнение 1

Пасивно хващане / разнасяне: Веднага след като лекарят даде разрешение за движение, можете да започнете с прихващане и разнасяне на движенията като първото упражнение. За начало обезопасете крака си, като хванете задната част на крака по време на упражнението. Хванете и разтворете пръстите на краката 10 пъти.

Следва кратка почивка преди второ подаване. Продължете със следващото упражнение.