Упражнения срещу напрежение на врата 1

„Повдигане на раменете“ Когато стоите, двете рамене се придърпват към ушите с лопатки, насочени назад и след това се отпускат отново. Изпълнете това упражнение 15-20 пъти. Продължете със следващото упражнение