Палиативна медицина: информация и ресурси

Завещание за живот и пълномощник за здравни грижи

Арбитражен съвет на Германската фондация за хосписи

Съветва при конфликти, свързани със завещания за живот.

Интернет: www.stiftung-patientenschutz.de/service/patientenverfuegung_vollmacht/schiedsstelle-patientenverfuegung Телефон: 0231-7380730

Федерално министерство на правосъдието и защита на потребителите

Правна информация относно закона за настойничеството, завещания за живот и пълномощници за здравеопазване.

Интернет: www.bmjv.de/DE/Themen/VorsorgeUndPatientenrechte/VorsorgeUndPatientenrechte_node.html

Услуги за поддръжка на пациенти и близки

Федерално министерство на здравеопазването

Предоставя съвети относно правното основание и правата, застраховката и профилактиката на здравето.

Интернет: www.bundesgesundheitsministerium.de

Телефонен номер на публичния орган: 115 Гореща линия за граждани за здравно осигуряване: 030 / 340 60 66 – 01 Гореща линия за граждани за осигуряване на дългосрочни грижи: 030 / 340 60 66 – 02 Гореща линия за граждани за превантивни здравни грижи: 030 / 340 60 66 – 03

Консултативна служба за глухи и хора с увреден слух: e-mail: [имейл защитен]; [имейл защитен] Телефон на езика на знаците (видео телефония): www.gebaerdentelefon.de/bmg

Независима служба за консултиране на пациенти Германия (UPD)

Отговаря на въпроси относно правни, медицински и психосоциални проблеми.

Телефон: 0800 / 0 11 77 22 Интернет: www.patientenberatung.de

Международно дружество за асистирано умиране и асистиран живот e.V.

Интернет: www.igsl-hospiz.de

Германска хосписна и палиативна асоциация

Доближава идеята за хосписа до обществото, издава информация и брошури по темата за умирането и подкрепата. Сдружението публикува и актуални новини и събития.

Интернет: www.dhpv.de

Фондация Николаидис Йънг Уингс

Една от многото групи за взаимопомощ. Фондацията е предимно за млади опечалени хора и деца, загубили родител.

Интернет: www.nicolaidis-youngwings.de/

Институт за работа в скръбта (ITA) e.V.

Придружава и съветва скърбящи и съветници за тежка загуба. Те предлагат индивидуални дискусии, групи и семинари за скръб.

Интернет: www.ita-ev.de

Телефонни консултации

Предлага на всеки, който търси съвет, възможността да получи безплатна и анонимна помощ и поддръжка по телефона.

Телефон 0800/1110111 или 0800/1110222 Интернет: www.telefonseelsorge.de

Психотерапевтична информационна служба

Принадлежи към Немската академия на психолозите и помага в намирането на подходящи терапевти в околността.

Интернет: www.psychotherapiesuche.de

Литература за близки и пациенти

Елизабет Кюблер-Рос 2010: „На какво може да ни научи смъртта“. Кнаур, 2010

Мартин Фег и др.: „Психология и палиативни грижи. Задачи, концепции и интервенции в подкрепа на пациенти и близки”. Колхамер, 2012 г

Книгата е една от поредицата публикации за подкрепа и грижи за тежко болни и умиращи хора и техните близки (Münchner Reihe Palliative Care).

Кристин Флек-Бохаумилицки: Как децата преживяват смъртта и скръбта, Баварско държавно министерство на труда и социалните въпроси, семействата и жените. Онлайн статия от 18.06.2002 г., ревизирана октомври 2019 г., на адрес: www.familienhandbuch.de/familie-leben/schwierige-zeiten/tod-trauer/wiekindertodundtrauererleben.php

Германска помощ за рак

German Cancer Aid публикува „сини ръководства“ по много различни теми – включително синьото ръководство за палиативни грижи.

Интернет: www.krebshilfe.de/informieren/ueber-krebs/infothek/infomaterial-kategorie/die-blauen-ratgeber/

Възможности за обучение за болногледач в края на живота

Международно дружество за придружаване на умиращи и подпомагани живеещи

Предлага възможности за обучение или допълнително обучение, за да станете болногледач в края на живота си. Има основни семинари и специфични курсове за допълнително обучение, например относно грижите за пациенти с деменция.

Интернет: www.igsl-hospiz.de

Хоспис асоциации

Информация за автора и източника

Този текст отговаря на изискванията на медицинската литература, медицинските насоки и текущите проучвания и е прегледан от медицински специалисти.