Продължителността | Изкопаване на оптичния диск

Продължителността

Колко дълго a папила разкопките продължават също зависи от причината за заболяването. Например, острите заболявания трябва да бъдат лекувани възможно най-бързо, след което оптичен нерв папила изкопа също изчезва бързо. Въпреки това, при хронични състояния, изкопването на оптичен диск може да присъства в продължение на няколко месеца или дори години. Вродените разкопки на оптичен диск, ако нямат стойност на заболяването - т.е. не са свързани със симптоми или зрителни увреждания - могат дори да останат на място без лечение.

Последиците от изкопаване на папила

Последиците от диска на оптичния диск варират значително в зависимост от основната причина. Докато вродена папила разкопките може да нямат последствия, могат да бъдат причинени и от вродени глаукома, което изисква незабавно хирургично лечение и обикновено е придружено от трайни проблеми със зрението. По същия начин, глаукома атаките могат да доведат до трайни зрителни смущения и ограничения на зрителното поле. Възпалителните заболявания могат да засегнат и други структури на окото, което води до сраствания и зрителни нарушения в засегнатото око.