Наранявания на коляното: лекарствена терапия

Цел на терапията

Намаляване на болката

Препоръки за терапия

  • Обезболяване (облекчаване на болката) по време на диагнозата до окончателна терапия според схемата на СЗО за постановка:
    • Неопиоиден аналгетик (парацетамол, агент от първа линия).
    • Нископотенциален опиоиден аналгетик (напр. трамадол) + неопиоиден аналгетик.
    • Опиоиден аналгетик с висока мощност (напр. морфин) + неопиоиден аналгетик.
  • тетанус профилактика - при наранявания.
  • Вижте също под „Хирургично терапия”И„ Друга терапия ”.