Бактериална вагиноза: диагностични тестове

задължителен диагностика на медицински изделия.

  • Фазова контрастна микроскопия на вагинални секрети (вагинални секрети) - живите, неоцветени клетки изглеждат изключително ниски в контраст при нормален микроскоп с ярко поле, те се визуализират добре по метода на фазовия контраст (виж по-долу лабораторни параметри от 1-ви ред).

По избор диагностика на медицински изделия - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване, лабораторна диагностика и задължително диагностика на медицински изделия - за диференциално диагностично изясняване.