Нестабилност на глезенната става - Упражнение 10

Укрепване на пронатора: Седнете на дългата седалка. Завържете Терапевтична лента като примка и го закрепете около собствените си крака на нивото на вашата метатарзус. Засегнатото краче сега притиска с външния ръб към придърпването на Терапевтична лента навън.

Повторете упражнението 15 пъти на страна с по 2 проходи всеки път. Продължете със следващото упражнение.