Тетанус: Или нещо друго? Диференциална диагноза

Инфекциозни и паразитни болести (A00-B99).

Психея - На нервната система (F00-F99; G00-G99).

Симптоми и необичайни клинични и лабораторни находки, некласифицирани другаде (R00-R99)

Лечение

  • Странични ефекти на различни лекарства, като фенотиазин (невролептик; депресант на нервите) или метоклопрамид (MCP; антиеметици, това са лекарства, използвани за лечение на гадене и повръщане)

Излагане на околната среда - интоксикации (отравяния).

  • Отравяне със стрихнин - токсично вещество в отрова за плъхове.