Тетания

В тетания (синоними: хиперкинетична тетания; карпопедален спазъм; конвулсивна тетания; конвулсивна готовност; псевдотетания; спазмофилия; тетания; тетания; синдром на тетаничната ос; ICD-10 R29.0: тетания) е синдром на нервно-мускулна свръхвъзбудимост. Това води преди всичко до болезнени мускулни спазми.

Могат да се разграничат следните форми на тетания:

  • Хипокалциемична тетания (тетания, свързана с намалена калций кръв нива).
  • нормокалциемична тетания (тетания, придружена от нормална калций кръв нива).

За подробна информация относно причината за хипокалциемичната или нормокалциемичната тетания вижте „Причини“.

Според появата може да се разграничи латентна („скрита“) от явна (клинично „разпознаваема“) тетания.

Съотношение на пола: Жените са по-често засегнати от мъжете.

Честотен пик: Болестта се среща предимно в по-млада до средна възраст.

Курс и прогноза: В зависимост от причината за тетания, обикновено е възможно симптомите да се лекуват с лекарства. Прогнозата зависи от основното заболяване.