Отворена рана: преглед

Изчерпателният клиничен преглед е основата за избор на допълнителни диагностични стъпки:

 • Оценка след травматично увреждане на мозъка (TBI) се изпълнява с Глазгоу Кома Мащаб (виж TBI /Физическо изследване По-долу).
 • Общ физически преглед - включително кръвно налягане, пулс, телесно тегло, височина; освен това:
  • Инспекция (оглед) на отворена рана и околността [съпътстващи наранявания? DMS проверка: приток на кръв? Двигателна функция (мобилност)? Чувствителност ?; чужди тела ?, кървене ?, нараняване на дълбоки структури?]
 • Ако е необходимо, хирургичен преглед (за по-големи рани и огнестрелни и прободни рани).
 • Ако е необходимо, дерматологичен преглед [поради възможни вторични заболявания:
  • Инфекции на раната
  • Неадекватни белези
  • В случай на нарушения на зарастването на рани]
 • Неврологично изследване, ако е необходимо
 • Преглед на здравето

Квадратните скоби [] показват възможни патологични (патологични) физически находки.