Какво е fMRI?

FMRI или функционален магнитен резонанс, е нова техника за изобразяване, която мерки и локализира специфични мозък функции. С други думи, той прави видими кои части на мозък работят, когато правим определено движение или разглеждаме нещо, например. Тези области на мозък използвайте енергия, която се предава през кръв съдове as кислород or захар и изгаря в нервните клетки.

Кръвният поток към мозъка измерим

fMRI може да разкрие различните нива на кислород в червено кръв клетки - високо ниво показва активност в конкретния регион на мозъка. По този начин, fMRI мерки промените в кръв приток към тъкани в различни области на мозъка, причинен от търсенето на енергия от активните неврони.

FMRI в сравнение с други техники

Откакто физикът Вилхелм Конрад Рьонтген открива невидимите рентгенови лъчи, кръстени на него през 1895 г., е възможно медицинските специалисти да виждат вътре в човешкото тяло, без да са необходими хирургични процедури. Рентгеновите лъчи обаче причиняват увреждане на живия организъм. Компютърна томография (CT за кратко) също оценява голям брой Рентгенов изображения, взети от различни гледни точки и ги обработва в триизмерно изображение с помощта на компютър.

За разлика от това, fMRI не използва рентгенови лъчи или други йонизиращи лъчения и по този начин има голямо предимство пред останалите методи. Като магнитен резонанс притежава (ЯМР), който е разработен от 1980-те години на миналия век и използва отделни изображения в напречно сечение, за да предостави информация за органи, тъкани и следователно патологични промени, fMRI не само позволява да се види кости.

Кой се възползва от fMRI?

fMRI предоставя нова представа за начините на функциониране на мозъка. По-специално, емоционалните и когнитивните процеси могат да бъдат изследвани по-подробно с помощта на fMRI. Невропсихологията и неврологията използват fMRI за изследване на различни процеси на мозъчния метаболизъм при здрави индивиди и пациенти, страдащи от психични разстройства. В допълнение към психиатричните клинични картини се изследват и неврологични клинични картини с новите възможности на fMRI. В допълнение, fMRI се използва за изследване мозъчни тумори и хронични болка.

Преди операцията fMRI позволява да се направят изводи за това колко тумор може да бъде отстранен, без да се уврежда здравата, функционална мозъчна тъкан. Това може да намали рисковете от парализа, речеви проблеми или загуба на усещане, които могат да бъдат резултат от операция. fMRI може също така да визуализира влакнести връзки и влакнести пътища в мозъка, които може да не бъдат разрушени по време на операция.