Камъни в бъбреците (нефролитиаза): Микронутриентна терапия с цистинови камъни

В рамките на лекарството с микроелементи (жизненоважни вещества) на цистиновите камъни се използват следните жизненоважни вещества (микроелементи) за профилактика (профилактика):

  • Калиев цитрат
  • Магнезий

В рамките на лекарството с микроелементи (жизненоважни вещества) за поддържаща терапия се използват следните жизненоважни вещества (микроелементи):

  • Калиев цитрат
  • Магнезий

Горните препоръки от жизненоважно вещество (микроелементи) са създадени с помощта на медицински експерти. Всички твърдения са подкрепени от научни изследвания с високи нива на доказателства. За притежава препоръка са използвани само клинични проучвания с най-високи степени на доказателства (степен 1а / 1б и 2а / 2б), които поради тяхната висока значимост доказват препоръката за терапия.

* Жизненоважни хранителни вещества (макро- и микроелементи) включват витамини, полезни изкопаеми, микроелементи, жизненоважни аминокиселини, жизненоважни мастни киселиниИ др