Калцитонин: Ролята на хормона

Какво е калцитонин?

Калцитонинът е важен хормон в човешкия метаболизъм. Понижава нивото на калция и фосфата в кръвта чрез въздействие върху костните и бъбречните клетки. Негов аналог е паратхормонът, който съответно повишава калция и фосфата в кръвта.

Как се произвежда калцитонин?

Калцитонинът се състои от 32 различни аминокиселини (протеинови градивни елементи). Произвежда се в специални клетки на щитовидната жлеза, така наречените С клетки. Други органи, които произвеждат калцитонин в по-малка степен, са паращитовидната жлеза и тимусът. Ако нивото на калций в кръвта се повиши рязко, С-клетките секретират образувания калцитонин. Хормонът се екскретира главно чрез бъбреците.

Действие на калцитонин

Така наречените остеокласти, клетките, които се хранят с кости, са отговорни за разграждането на костната субстанция. Чрез своята дейност те освобождават калций и фосфат от костта в кръвта. Калцитонинът инхибира тези разграждащи костите клетки, така че по-малко калций и фосфат се освобождават от костите и навлизат в кръвта – нивата на калций и фосфат спадат.

Поради неговия начин на действие, лекарите използват калцитонин при лечението на остеопороза (загуба на костна маса) и болест на Paget. При хора с болестта на Пейджет костното ремоделиране е нарушено и се образува по-нисък костен материал. Пациенти, страдащи от болка поради костни метастази или рак на костите, също често получават калцитонин.

Кога се определя калцитонинът?

Нивото на хормона в кръвта се определя, наред с други неща, в случаи на необяснима диария. В допълнение, калцитонинът е туморен маркер за медуларен карцином на щитовидната жлеза, който произлиза от така наречените С-клетки: този тумор произвежда хормона, което води до повишаване на концентрацията му в кръвта. Поради тази причина лекарят определя нивото на калцитонин, когато пациентът има т.нар. студен възел в щитовидната жлеза или при пациенти с рак, когато заболяването прогресира.

Стандартни стойности на калцитонин

За да определи нивото на хормона, лекарят се нуждае от кръвна проба. Нормалната концентрация зависи от пола:

Стойности в pg/ml

Mъже

<11,5

Жени

<4,6

Кога се понижава нивото на калцитонин?

Когато нивото на калций в тялото е твърде ниско, концентрацията на калцитонин също е съответно ниска. Това обаче не е болест.

Кога нивото на калцитонин е повишено?

Какво да направите, ако нивата на калцитонин се променят?

Ако семейният лекар или хормоналният специалист (ендокринолог) открие повишено ниво на калцитонин, той или тя ще проучи причината. Преди всичко трябва да се изключи злокачествен тумор на щитовидната жлеза като причина за повишеното ниво на калцитонин. Това може да стане например чрез процедури за образна диагностика като CT и MRI или чрез вземане на тъканна проба.