Бактериурия

Бактериурия (ICD-10-GM R82.7: Ненормални находки от микробиологични изследване на урината) е екскрецията на бактерии в урината.

Значителната бактериурия се определя като брой на патогените 105 микроби на ml урина (CFU / ml). Откриването се извършва чрез култура на урина. Положителната култура на урина е последвана от резистограма, т.е. тестване на подходяща антибиотици за чувствителност / резистентност (виж по-долу „Изследване на урина за патогени“).

Критерии за микробиологична диагностика на асимптоматична бактериурия (наличие на бактерии в урината) или инфекция на пикочните пътища (ИПП):

  • Безсимптомна бактериурия (ABU; ASB): броят на патогените> 105 CFU / ml от същия патоген (и същия модел на резистентност) в два проби от урина при липса на клинични признаци на UTI.
  • Инфекция на пикочните пътища (ИПП):
    • Броят на патогените> 105 CFU / ml (получен от „чиста“ урина в средата).
    • Броят на патогените от 103 до 104 CFU / ml може вече да е от клинично значение при наличие на клинични симптоми (симптоматични пациенти), при условие че те са чисти култури (т.е. само един вид бактерии) от типични уропатогенни бактерии
    • Броят на патогените е 102 CFU / ml (поне 10 идентични колонии); за посявка на урина от надпубисна пикочна система мехур пункция (пункция на пикочния мехур).

При бебета

При бременност

Пациенти, на които им предстои урологични процедури.

  • Показан е скрининг и лечение на асимптоматична бактериурия.

Асимптоматичната бактериурия се наблюдава най-често при жени до 60-годишна възраст, възрастни хора и пациенти с диабет диабет.

Бактериурията може да бъде симптом на много заболявания (вижте „Диференциални диагнози“ по-долу).

Разпространението (честота на заболяванията) е 1-2% при момичетата в предучилищна възраст и 6-10% при по-възрастните жени. При бременни жени разпространението на асимптомната бактериурия е в диапазона от 2-10%. При мъжете асимптоматичната бактериурия е много рядка. Асимптоматичната бактериурия в дългосрочните катетри е до 100%. При интермитентна катетеризация тя е до 50%.

Курс и прогноза: Бактериурията винаги изисква медицинско изясняване. Симптоматичната бактериурия винаги изисква антибиотик притежава. Инфекциите на пикочните пътища при мъжете също изискват диференцирано изясняване. Безсимптомната бактериурия не изисква лечение при небременни възрастни. Това важи и за здрави деца, независимо от възрастта. Деца под 4-годишна възраст с повтарящи се инфекции на пикочните пътища и известен везикоуретерален отлив (обратен поток на урина от мехур през уретерите в бъбречен таз) се лекуват дори в случай на асимптоматична бактериурия. Асимптоматичната бактериурия при бременни жени (вж. по-горе) винаги трябва да се лекува, тъй като в такива случаи рискът от пиелонефрит (възпаление на бъбречен таз) се увеличава с около 30%.

За подробна информация относно диагнозата и притежава както и хода и прогнозата, вж цистит or пиелонефрит.