Отпуск по болест | Симптоми и болка при замръзнало рамо

Отпуск по болест

В зависимост от индивидуалния случай лекарят решава дали и колко време е необходим болничен лист поради замръзнало рамо. Това зависи в голяма степен от това на колко физическо натоварване в действителност е изложено съответното лице в професионалния си живот. Пациентът също трябва да бъде отписан болен по време на по-дълга стационарна рехабилитационна мярка, тъй като съответните клиники за рехабилитация обикновено предлагат целодневна програма, състояща се от различни терапевтични мерки. Дори след рехабилитационна мярка е възможно пациентът да продължи да се нуждае от физиотерапия в продължение на няколко седмици, поне амбулаторно, и да не може да работи на пълен работен ден.