Остеопатия за синдром на пириформис | Физиотерапевтичен синдром Piriformis

Остеопатия за пириформен синдром

Особено в случай на a пириформен синдром, много класически ортодоксални медицински терапии се провалят. Особено остеопатичната терапия няма гаранция за успех, но може да помогне в случай на неуспех на физиотерапията. Дали остеопатия е разумна алтернатива, трябва да се разгледа във всеки отделен случай.

обобщение

- Синдром на Piriformis, което е особено често сред бегачите, е неприятно болезнено преживяване, което може да бъде разрешено с някои релаксиращи и възстановителни мерки. Въпреки това, балансираният и достатъчно укрепен мускулен корсет, който може да бъде постигнат чрез редовно специфично обучение, е важна предпоставка за оптимална функция и свобода от болка.