Хондросарком: хирургична терапия

За злокачествени (злокачествени) тумори се стреми към отстраняване в здрава тъкан с резерв на безопасност.

Предлага се следната форма на хирургична терапия:

  • Широка резекция - метод на избор при злокачествени (злокачествени) костни тумори.
    • Процедура: широка и радикална резекция (хирургично отстраняване) на тумора с граница на безопасност 5 cm (проксимална (към центъра на тялото) и дистална (далеч от центъра на тялото)).
    • След отстраняване на тумора, остеосинтеза (вмъкване на спонгиозапластика) или реконструкция на получения костен дефект, например под формата на туморна ендопротеза, костна присадка или мускулна, нервна и съдова заместителна пластика.
    • Чрез използването на мегаендопротези рядко са необходими ампутации на засегнатия крайник („Ultima ratio“ (последна инстанция)).

В случай на дедиференциран (силно злокачествен / много злокачествен) хондросарком и съвместно участие, ампутиране може да е необходимо.