Хондросарком: лекарствена терапия

Терапевтични цели

 • Освобождаване от болка
 • Стабилизиране на костни секции при риск от фрактура
 • Премахване на тумора - вижте „Хирургично Терапия".
 • Изцеление

Препоръки за терапия

хондросарком реагира зле на химиотерапия и radiatio (радиация терапия), превръщайки хирургичното отстраняване в единствената и най-ефективна възможност за лечение.

 • Аналгезия съгласно схемата на СЗО за постановка:
  • Неопиоиден аналгетик (парацетамол, агент от първа линия).
  • Нископотенциален опиоиден аналгетик (напр. трамадол) + неопиоиден аналгетик.
  • Опиоиден аналгетик с висока мощност (напр. морфин) + неопиоиден аналгетик.
 • Показания за химиотерапия - палиативни (без лечебен подход):
  • Метастатичен силно злокачествен (много злокачествен) хондросарком.
  • Дедиференциран хондросарком
  • Мезенхимен хондросарком