СПИН (ХИВ): терапия с микроелементи

Рисковата група посочва възможността заболяването да е свързано с риска от дефицит на жизненоважни вещества (микроелементи). Жалбата за ХИВ заболяване показва дефицит на жизненоважно вещество (микроелементи) за:

  • Витамин B1
  • Витамин B12
  • Витамин Е
  • Селен
  • цинк

В рамките на лекарството с микроелементи (жизненоважни вещества) за поддържаща терапия се използват следните жизненоважни вещества (микроелементи):

  • цинк
  • L-Carnitine

Горните препоръки от жизненоважно вещество (микроелементи) са създадени с помощта на медицински експерти. Всички твърдения са подкрепени от научни изследвания с високи нива на доказателства. За терапия препоръка са използвани само клинични проучвания с най-високи степени на доказателства (степен 1a / 1b и 2a / 2b), които поради тяхната висока значимост доказват препоръката за терапия. Тези данни се актуализират на определени интервали.

* Жизненоважни вещества (макро- и микроелементи) включват витамини, полезни изкопаеми, микроелементи, жизненоважни аминокиселини, жизненоважни мастни киселиниИ др