Фебрилен припадък: медицинска история

Медицинска история (история на заболяването) представлява важен компонент при диагностицирането на фебрилен припадък.

Семейна история

 • Има ли няколко души във вашето семейство, които са имали / имали фебрилни гърчове?

Социална история

АКТУАЛНО медицинска история/ системна история (соматични и психологични оплаквания).

 • Какви симптоми сте забелязали при детето си? Моля, опишете фебрилен припадък.
 • Колко продължиха безсъзнанието и конвулсиите?
 • Колко често досега се е появявала фебрилна конвулсия?
 • Имало ли е детето ви признаци на инфекция?
 • Детето има ли треска? Ако да, каква е температурата?

Вегетативна анамнеза вкл. хранителна анамнеза.

Eigenanamnese вкл. медикаментозна анамнеза

 • Съществуващи условия (инфекциозни заболявания)
 • Операции
 • Статус на ваксинация
 • Алергии
 • История на лекарствата (ваксинации ?, кога?)