Продължителността | Подути лимфни възли по време на бременност

Продължителността

лимфа подуването на възела продължава, докато имунната система отблъсква патоген. Продължителността на осезаемо подуване на лимфа възлите следователно зависи от тежестта на заболяването и състоянието на имунната система. Подути лимфа възлите, които съществуват по-дълго от 1-2 седмици, са по-склонни да бъдат персистиращ или хроничен случай и трябва да бъдат изяснени от лекар. Още повече, че лимфни възли не могат да бъдат премествани, са с груба консистенция и са безболезнени.

Подуват ли се лимфните възли по време на бременност?

бременност не е заболяване или възпалително събитие в смисъл, че е необходима защитна реакция на тялото. Може да се случи, че поради повишената чувствителност на имунната система- лимфни възли набъбват по-бързо или по-видно, отколкото при небременни жени.