Диференциални диагнози | Липосарком

Диференциални диагнози

Преди диагнозата „клиницистите”Е най-накрая, трябва да бъдат разгледани или изключени и други диагнози. Диференциалните диагнози включват клетъчни ангиофиброми, фиброзни тумори, злокачествени шваноми, рабдомиосарком, лейомиосарком и фиброзен хистиоцитом. От клиницистите самата тя е толкова рядка, възможно е също промяната на тъканите да е метастаза на друг тумор.