Придружаващите симптоми | Подути лимфни възли по време на бременност

Придружаващите симптоми

Две големи групи придружаващи симптоми могат да възникнат при подути лимфа възли, в зависимост от съответния им произход (доброкачествени или злокачествени). В доброкачествените, където предполагаме инфекция, треска, може да настъпи умора, изтощение и изкривяване на изпълнението. В зависимост от местоположението и произхода на заболяването могат да се появят и по-специфични симптоми (например отделяне и подуване лимфа възли в слабините в случай на венерически болести, или настинка и възпалено гърло с подути шия лимфа възли в случай на настинка).

Другият комплекс от оплаквания, свързани със злокачествени заболявания, се нарича още B-симптоми. Това са треска, отслабване и нощно изпотяване. Запитване и разграничаване на тези две големи групи вече може да посочи пътя за по-нататъшни разследвания.

Диагнозата

Преди всичко е важно да се изясни кога е забелязано разширяването, за да може да се класифицира дали става въпрос за остър или хроничен процес. Увеличеният лимфен възел трябва да се палпира и изследва за изместване и натиск болка. Ако се подозира злокачествен процес, всеки общопрактикуващ лекар обикновено може да осигури допълнителна информация с ултразвук.

Допълнителни образни мерки могат да бъдат например ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) или a сцинтиграфия с контрастна среда. A биопсия, т.е. вземането на проба от лимфния възел, може да бъде полезно за прецизно изясняване на вида на наличните клетки. A кръв може да се вземе проба едновременно, за да се провери за повишени стойности на възпаление.

лечението

If лимфни възли са подути в резултат на инфекция, те трябва да се разглеждат като симптом, а не като център на самата болест. В този случай съответната инфекция трябва да бъде излекувана и фокусът не трябва да бъде върху подуването на лимфни възли. В зависимост от инфекцията след това ще се получи подходяща терапия.

Леките бактериални и вирусни инфекции не трябва да се лекуват. В случай на тежки бактериални инфекции, високи дози антибиотици трябва да се прилага. Ако наистина може да се докаже злокачествен фон за подуване на лимфните възли, терапията ще се фокусира върху лечението на рак. Такова лечение може да бъде хирургична процедура или може да се лекува с лъчение или химиотерапия. Това обаче не може да се каже най-общо и попада в специална област (онкология).