Сцинтиграфия

Сцинтиграфията е образна процедура, която играе решаваща роля в ядрено-медицинската диагностика. За да се създаде изображение, така наречената сцинтиграма, на пациента се прилагат радиоактивно маркирани вещества. Тези вещества излъчват лъчение и след това могат да бъдат открити от гама камера в съответния орган или тъкан.

С помощта на радиоактивно вещество може специално да се изследват тъкани или органи. За тази цел на пациента се инжектира радиоактивен материал. Пациентът може да се инжектира директно или да се прилага перорално като таблетки.

В зависимост от това коя тъкан или орган ще бъдат изследвани, са подходящи различни материали. Например има вещества, които се натрупват особено добре в костната тъкан. Това вещество, което е специфично за една тъкан, се нарича индикатор.

Например има радиоактивен йод частица за изследване на щитовидната жлеза или 99mTc-иминодиоцетна киселина за изследване на хепатобилиарната функция (т.е. функционална ефективност или черен дроб включително и жлъчен мехур). В случая на костите това обикновено е технециев изотоп 99mTc. Този изотоп се отлага в костта и остава там.

От костта частицата вече излъчва гама лъчи. Тези гама лъчи могат да бъдат открити с камера. На компютъра се появява цветно визуализирано изображение.

Колкото по-често частицата излъчва така наречените светлинни проблясъци, т.е. гама лъчи, толкова по-черна се появява зоната на изображението. В цветно изображение синият цвят означава ниска активност на радиоактивните частици в тъканта, докато червеното означава, че радиоактивните частици са много активни. По този начин, радиоактивно маркираните частици могат да се използват, за да се установи колко активна е тъканта в момента.

Ако областите на щитовидната жлеза светне синьо в сцинтиграма, можете да сте сигурни, че тази част на щитовидната жлеза вече не е правилно активна по някаква причина. В същото време червеният цвят показва огнище на възпаление. Ако възникне възпаление в орган, метаболизмът е много по-интензивен. Това води до увеличаване кръв циркулацията и активността се увеличават. Това може да се види много ясно на сцинтиграмата и по този начин може да се постави точна диагноза.