DemTect: как работи тестът за деменция

DemTect: Тестови задачи

DemTect (откриване на деменция) помага да се определят умствените увреждания на пациента. Може да се използва и за описание на хода на умственото влошаване. Подобно на други тестове (MMST, часовников тест и др.), той се използва в диагностиката на деменция.

DemTect се състои от пет части, които се използват за тестване на различни когнитивни способности.

Подтест DemTect: Списък с думи

В първия подтест се тества растежът на ученето на епизодичната памет: Списък с думи с десет термина (плоча, куче, лампа и т.н.) се чете на пациента. Пациентът е помолен да повтори всички думи, които е успял да си спомни – техният ред няма значение. Всичко се повтаря веднъж (със същия списък с думи).

Броят на правилно повторените думи в двата кръга се сумира (максимум 20 точки).

Подтест DemTect: Преобразуване на числа

След това той е помолен да преобразува две числови думи (като „шестстотин осемдесет и едно“) в съответните числа.

На този подтест могат да се получат максимум четири точки.

Подтест DemTect: Задача за супермаркет

В третия подтест пациентът е помолен да назове възможно най-много неща, които могат да бъдат закупени в супермаркет. Този подтест тества плавността на семантичната дума. Изпитващият брои посочените термини и ги записва като резултат (максимум 30).

Подтест DemTect: Числова последователност назад

В четвъртата задача дву-, три-, четири-, пет- и шестцифрени числови последователности се четат на глас една след друга и пациентът е помолен да ги повтори наобратно. Отчита се най-дългата поредица от числа, правилно повторени назад (максимум шест точки). Тази задача се използва за тестване на работната памет.

Подтест DemTect: Повтаряне на списъка с думи

DemTect: Оценка

Накрая всички частични резултати от петте подтеста получават съответна точкова стойност според таблица за преобразуване. Тези пет точки се добавят към общия резултат (максимум: 18). Той дава индикация за когнитивното представяне на пациента:

  • 13 – 18 точки: когнитивни резултати, подходящи за възрастта
  • 9 – 12 точки: леко когнитивно увреждане
  • 0 – 8 точки: Съмнение за деменция

Ако се подозира деменция, се извършват допълнителни изследвания.

Внимание: DemTect не е подходящ за изясняване на предполагаема деменция при пациенти под 40-годишна възраст.

DemTect: Комбинация с MMST

DemTect може да се комбинира и с MMST (мини тест за психично състояние), друг важен тест за диагностика на деменция. Тази комбинация е много полезна, тъй като DemTect може да открие леко когнитивно увреждане по-добре от MMST.