Поддържан гръбначен стълб

„BWS - поддържа гръбнака“ Легнете на навита кърпа отдавна в легнало положение. Краката могат да бъдат настроени или краката да бъдат опънати на пода. Дръжте ръцете си в „U-hold“ на пода.

Гръдният гръбнак е опъната през кърпата и сандък се вдига. Лопатките се притискат активно към пода. Задръжте тази позиция за 10 секунди и повторете 2 пъти след кратка почивка. Продължете със следващото упражнение за лумбалната част на гръбначния стълб