Обобщение | Спирална динамика

обобщение

Като цяло принципът на Спирална динамика по този начин представлява нежна форма на терапия, при която моделите на движение могат да бъдат преучени или коригирани, за да се компенсират физическите дефицити и да се подобри общото възприятие на собственото тяло. Чрез фокусиране върху правилното изпълнение на движенията се предава ново осъзнаване на тялото, което помага на много засегнати лица да премахнат физическите проблеми.