Обобщение | Спирална динамика

Oбобщение

Като цяло принципът на Спирална динамика по този начин представлява нежна форма на терапия, при която моделите на движение могат да бъдат преучени или коригирани, за да се компенсират физическите дефицити и да се подобри общото възприятие на собственото тяло. Чрез фокусиране върху правилното изпълнение на движенията се предава ново осъзнаване на тялото, което помага на много засегнати лица да премахнат физическите проблеми.