Обобщение | Постизометрична релаксация

Oбобщение

Постизометрични отдих е техника, често използвана в ранната фаза на остра терапия на наранявания и травми, но също така и за напрежение. В основната си форма, Postisometric Отдих е терапевтична техника. Съществуват обаче и упражнения, при които пациентът може да прилага техниката самостоятелно.

Тя се основава на предположението, че мускул, който е напрегнат за определен период от време, губи тонус в отдих фаза и по този начин пада под предишното състояние на напрежение. Отразяващо напрежение по този начин може да се освободи и обхватът на движение на ставата да се подобри. Следва постизометрична релаксация, противникът на разтегнатия мускул трябва да бъде обучен да стабилизира новопридобитата подвижност.