Руптура на слезката: Тест и диагностика

Лабораторни параметри от 1-ви ред - задължителни лабораторни изследвания.