Спинална стеноза - Упражнение 3

“Натискане на пода” Поставете се в легнало положение. Тук теглото на глава може да се свали, което осигурява допълнително облекчение. Затворете празнината между шийните прешлени и пода, когато лежите, като натиснете целия гръбначен стълб в опората, като по този начин го направите разтегнат и дълъг.

Отново задръжте позицията къса (около 5-10 секунди) и след това я освободете отново. Продължете към следващото упражнение.