Дислокация на рамото

Дислокация (ICD-10 T14.3) се отнася до дислокация, която от своя страна описва пълната загуба на контакт между образуването на фуги кости.

Сублуксацията може да се различи от луксацията. Това описва непълната загуба на контакт между образуването на фуги кости.

Могат да се разграничат следните форми на луксация (дислокационни форми):

 • Вродени - възникват бавно поради нарушения в растежа.
 • Привични - възникват без травма; често в детството; обикновено се дължи на конституционална дисплазия
 • Травматични - възникват внезапно поради травма

Дислокацията на рамото представлява най-честата дислокация при хората (над 50% от случаите), последвана от:

 • Дислокация на лакътната става (25% от случаите).
 • Дислокация на палеца
 • Луксация на пръстите
 • Изкълчване на бедрата
 • Дислокация на колянната става
 • Пателарна луксация (изкълчване на колянната капачка)
 • Таксална луксация (в глезенната става)

95% от всички раменна става дислокациите са травматични. Според МКБ-10 раменените дислокации могат да бъдат разделени, както следва:

 • S43.0: Дислокация раменна става [гленохумерална става].
 • M24.41: Привична дислокация и сублуксация на става: раменна област
 • Q68.8: Други уточнени вродени мускулно-скелетни деформации - Вродена дислокация на рамото.

Могат да се разграничат следните форми на дислокация на рамото:

 • Дислокация на предното рамо - дислокация на рамото напред (> 90% от случаите).
 • Предна-долна дислокация на рамото - дислокация на рамото отпред надолу.
 • Задна дислокация на рамото - дислокация на рамото назад.
 • Други: аксиларна дислокация на рамото, паракоркакоидна дислокация на рамото, luxatio erecta (дислокация, при която глава от раменна кост е изместена надолу с ръката, допълнително задържана вертикално нагоре).

Съотношение на пола: травматично раменна става дислокация: мъжете са по-засегнати от жените.

Честотен пик: обичайната дислокация възниква групирана детство.Травматичната дислокация на раменната става настъпва предимно между 15-та и 30-та година от живота.

Разпространението (честота на заболяванията) при вродена луксация на тазобедрената става е 0.1% от всички новородени. Разпространението при дислокация на раменната става е 1-2% (в Германия).

Честотата (честотата на новите случаи) при дислокация на раменната става е приблизително 15 случая на 100,000 6 население годишно (в Германия). Честотата на изкълчване на лактите е около 100,000 заболявания на XNUMX XNUMX жители годишно (в Германия). Ход и прогноза: Изкълчването на рамото е спешно! За да се избегнат или минимизират последващи увреждания, ставата се репозиционира бързо и внимателно (връща се в (приблизително) нормално положение или нормално положение). При млади хора, дислокация на предното рамо с консервативна терапия често е последвано от нова дислокация на рамото. При лица над 40 години нова дислокация на рамото често се случва при консервативна терапия. С консервативен терапия, повреда на ротационен маншет (група от четири мускула, чиито сухожилия, заедно с ligamentum coracohumerale, образуват здрава сухожилна капачка, която обхваща раменната става). При обичайна дислокация на рамото добри резултати могат да бъдат постигнати в 80% от случаите с последователни консервативни терапевтични мерки, т.е. в продължение на 6 месеца , както и физиотерапияПри хирургична терапия скоростта на релуксация е до максимум 20%.